Coaching

Den metoden coachen bruker, er å stille sentrale spørsmål og peke på muligheter, ikke gi svar eller råd. Coachen utfordrer individet til å klargjøre sine mål, utvikle strategier og oppnå resultater. 

Timen slutter med en oppsummering, og vi blir gjerne enige om noe konkret som skal gjøres til neste gang.

Du kan få coaching på ulike tema: store og små problemstillinger i livet, valg og dilemma, relasjonsutfordringer, personlig vekst og utvikling, jobb- og karrierevalg, utfordringer på jobb som leder eller medarbeider, ønske om å oppnå visse resultater, osv.

Du kan involvere coachen i innholdet i dine problemstillinger, eller du kan ha innholdet for deg selv.

Coaching gis til enkeltpersoner eller i mindre grupper.

 

Undervisning

Dersom du ønsker «hjelp til selvhjelp», kan du få noen verktøy eller lære noen teknikker til eget bruk. Ofte er det et element av undervisning i coaching og de ulike behandlinger som tilbys her hos oss i Naturlig Balanse.

 

Ved ønske om coaching, ta kontakt på e-post eller SMS/telefon:

 

 

Prisliste

Coaching / undervisning:

  • 60 min     600,-
  • 90 min     800,-