Jeg tilbyr personlige samtaler med mennesker som har behov for noen å snakke med, rydde i tanker, følelser og opplevelser og stake ut kursen videre. Det kan for eksempel handle om relasjoner, personlig historie, selvbilde, slitenhet, sykdom, psykiske plager og ulike veivalg.

EN MEDVANDRER I DIN PROSESS
Vi har alle muligheten til å nå nye erkjennelser og ny innsikt, med det målet å fungere godt i våre relasjoner privat og på jobb. Jeg ønsker å være en medvandrer mens du er underveis i din personlige prosess. Jeg ønsker å lytte til deg og gi deg plass og rom til å kunne være deg. Jeg vil speile deg og stille gode spørsmål som hjelper deg til å forstå mer av deg selv og bli bevisst på egne tanke-, følelses- og handlingsmønstre. Nye erkjennelser danner grunnlag for endring. Som coach vil jeg gi deg nyttige verktøy på veien, hjelpe deg til å se mulighetene og oppfordre deg til handling og å våge å gå nye steg. Jeg ønsker å bidra til at du kan få det bedre med deg selv og andre.

MIN BAKGRUNN
Jeg er coach og sjelesørger. Jeg har et toårig kurs i sjelesorg, med teori, praksis og veiledning på praksis, og har gjennomført ett års videreutdanning i transaksjonsanalyse i regi av NTAF, Norsk transaksjonsanalytisk forening. Jeg er medlem av NTAF og EATA.
     Jeg har i tillegg erfaring med språk- og tekstarbeid ved Stortinget og i kvinnemagasinet Begeistret, og har dessuten erfaring med undervisning i den videregående skolen, med norsk og tysk som fag. Jeg har erfaring med samtaler med ungdom i rollen som kontaktlærer.

TRANSAKSJONSANALYSE
Som metode og forståelsesramme for coachingen har jeg transaksjonsanalyse (TA), som er en teori om personlighet, kommunikasjon og systematisk psykoterapi for personlig vekst og endring. TA er en teori til forståelse av mennesker og samspill. Teorien oppfordrer til ansvar for egen tenkning og eget liv. TA som teori og metode brukes over hele verden. ITAA er den internasjonale organisasjonen for TA, EATA er den Europeiske organisasjonen.

Som personlighetsteori beskriver TA hvordan mennesker er strukturert psykologisk. Den bruker modellen om jeg-tilstandene «Foreldre», «Voksen» og «Barn» for å gjøre dette. Den samme modellen hjelper oss til å forstå hvordan mennesker fungerer og uttrykker seg i sin oppførsel. I Foreldre finner vi adferd, tanker og følelser overtatt fra foreldre eller foreldrefigurer, i Voksen finner man adferd, tanker og følelser som er direkte svar på her og nå-situasjonen, og i Barn finner man adferd, tanker og følelser som avspilles fra barndommen. Alt vi har opplevd, er blitt lagret i oss. Ubevisste impulser som dukker opp, kan bevisstgjøres. Jo mer vi får bevisst, dess mer kan vi styre og bruke positivt. Hvis man blir seg sine jeg-tilstander bevisst, kan man velge hvilken jeg-tilstand man kobler inn i de enkelte situasjoner. Da blir vi bedre rustet til samspill, relasjoner og kommunikasjon.

TA kan også brukes for å analysere vår kommunikasjon med andre, psykologiske spill/indirekte kommunikasjon og våre livsfortellinger. Med livsfortelling menes en persons grunnleggende tro om seg selv og andre, som brukes til å rettferdiggjøre bestemmelser og adferd. Våre tidlige bestemmelser bestemmer mye for hvordan vi har det senere i livet. Den gode nyheten er at vi kan foreta nye bestemmelser for å oppnå endring.

Du finner mer informasjon om TA her: www.transaksjonsanalyse.com

Grace Ord Underveis - Grace S. Torsøe Johansen

Du treffer Grace i Ord Underveis

på epost ordunderveis@gmail.com og på mobil 926 45 159

 

SJELESORG
Som sjelesørger er jeg åpen for å ha med trosdimensjonen inn i samtalene, for deg som ønsker det. Kanskje du strever med dype, eksistensielle spørsmål, kanskje du har et gudsbilde som trekker deg ned, kanskje vonde erfaringer i livet har skadet troen din, ditt bilde av Gud og ditt bilde av deg selv. Et sunt gudsbilde frigjør, gir verdighet, selvrespekt og håp. Et sunt gudsbilde styrker selvbildet ditt. Du får hjelp til å være glad i deg selv og andre. Uansett hvilken situasjon du står oppi i livet, kan du komme dit hvor troen gir deg påfyll og styrke. Jeg ønsker å være din medvandrer på veien mot en personlig gudsrelasjon der du kan finne kjærlighet og hvile. Hvis du allerede har en positiv gudsrelasjon, kan denne virke styrkende på deg i samtaler om alle livets sider.

 

PRISER:
60 min – 600 kroner
90 min – 800 kroner

 

KONTAKTINFORMASJON

Grace S. Torsøe Johansen
E-post: ordunderveis@gmail.com
Tlf. 926 45 159

Ord Underveis org. nummer 918470026